Wydrukuj tę stronę

Testamenty i Podział Majatku

Kancelaria prawna Mecenasa Marca przygotowuje projekty zarządząnia majatkiem od prostych testamentów, do złożonych planów zmniejszających obciążenia podatkowe.

TESTAMENTY, TRUSTY ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Klient, który chce spisać ostatnią wolę musi ukończyć 18 lat. Proces spisania testamentu musi nastąpić z zachowaniem niezbędnych formalności takich jak wymóg dwóch świadków (NY). W naszej kancelarii zostanie przygotowany przemyślany testament, który w razie śmierci klienta uchroni jego najbliższą rodzinę lub osoby zawarte w testamencie przed jakimikolwiek problemami czy stratami takimi jak pozbawienie praw do pozostawionego majątku czy też długotrwałe i kłopotliwe zatargi między osobami dziedziczącymi. Testament również zapewnia zrealizowanie niektórych ostatnich życzeń klientów takich pochówek w specyficzny sposób (tradycyjny na cmentarzu, skremowanie, rozsypanie prochów po morzu). Klient może również życzyć sobie wyróżnienie jedej osoby, którą szczegolnie lubił i zostawić tej osobie większy spadek, bądź też zostawić swoje rzeczy osobie, która zajmie się nimi w najlepszy sposób.

Niedostarczenie takich instrukcji może doprowadzić do sytuacji, w której cenne rodzinne pamiątki zostaną sprzedane na aukcji, a pieniądze podzielone między dziedziczących.

Wynajęcie adwokata i rozporządzenie majątkiem jest znacznie korzystniejszym wyjściem z sytuacji.

Zarządzanie majątkiem zakłada spisanie testamentów i założenie trustów. W ostatniej woli klient zastrzeże, jak chce by jego dobra zostały podzielone po jego śmierci. Klient ma prawo wyznaczenia wykonawcy woli. Może też zdecydować, kto będzie opiekunem prawnym dzieci. Ponadto w dodatku do woli, klient może stworzyć trust, który polega na tym, że jedna osoba zatrzymuje dobra i zajmuje się nimi, a druga osoba czerpie z nich korzyści.

Klient ustanawiający trust może sprawić, by był on odwołalny albo nieodwołalny. Jak sama nazwa implikuje, trusty odwołalne mogą zostać zamienione lub zlikwidowane przez osobę ustanawiającą, podczas gdy te nieodwałalne z reguły nie. Istnieją trusty funkcjonujące za życia osoby ustanawiającej oraz po jej lub jego śmierci. Oba rodzaje trustów mogą być zastosowane zarządzaniem majątku.

Inne instrumenty do zarządzania majatkiem to wynaczenie pełnomocnika tak zwane Power of Attorney, Health Care Directives czy też Living Wills. Power of Attorney pozwala wyznaczonemu pełnomocnikowi podejmować decyzje, kiedy klient z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie tego robić. Pozostałe dwa dokumenty wyznaczają osoby trzecie do podejmowania decyzji dotyczących zdrowia lub zakończenia życia.

ADMINISTRACJA MAJATKIEM I PROBATE 

Tak zwany Surrogate Court zaświadcza autentyczność wszystkich spraw związanych z zarządzaniem majątku, włączając ostatnia wolę, robiac inwentarz wszystkich dóbr, sporzadzając plan płacenia podatków oraz długów. W skład dóbr, które zostaną wzięte pod uwagę przy przeprowadzaniu procedur testamentowych, będą wchodziły te, które mają jednego właściciela jak i wielu, wartość polis na życie, trusty, renty i niektóre plany emerytalne. 

KANCELARIA PRAWNA MECENASA MARCA


Poprzednia strona: Rozwody i Rodzinne